Ľudia proti rasizmu

Môj článok o Progresívnom Slovensku ma nutne dotiahol aj na stránky tzv ľudí proti rasizmu. Tam ma šokovali zas iné veci.

Okrem toho, že navádzajú k ŠTBenčíkovaniu ( odkaz ) , popisujú v sekcii -Právne nástroje- ( odkaz ) nasledovné, citát:

Ich nevýhoda je v tom, že výsledný efekt je vždy závislý od toho, ako podnet vyhodnotí polícia, a najmä od toho, v akej krajine sídli server, na ktorom sa cyberhate nachádza (podľa toho sa totiž určuje, koho právnym poriadkom, akého štátu, sa vyhodnotí jeho protiprávnosť). Nevýhodou je tiež to, že pri takom masívnom výskyte nenávistných prejavov voči menšinám, akého sme svedkami posledné roky, už nie je technicky možné všetkých stíhať. Navyše, je predpoklad, že masívna kriminalizácia by ešte viac zhoršovala situáciu: minimálne rôznych konšpirátorov by to posilňovalo v ich póze cenzurovaných a prenasledovaných martýrov.

Prvá časť hovorí o tom, že ich sere, že vec musí dopredu hodnotiť polícia. Čiže najlepšie by bolo pre nich asi, keď by mohli svojvoľne mazať veci z Internetu, ktoré im jednoducho nepasujú do krámu (najradšej by ten Internet zakázali), bez toho, aby sa im niekdo do toho miešal. Tam človek vidí, aké sú ich skutočné liberálne hodnoty. A o to sa potom v e-aktivizme aj snažia nahováraním ľudí na to, aby vyvíjali tlak na hosterov, kritické stránky dávať dole, bez rozhodnutia súdu, alebo involvovania nezávislých orgánov objasňujúcich trestnú činnosť.

Toto potom nazývať aktivizmom je prikrášľovanie, v skutočnosti je to obyčajné trollovanie a ultimatívne, ak by niekdo dal dole stránku, ktorá je len kritická, ale nie je zakázaná, tak sa aktivista vystavuje právnym konsekvenciám v rozsahu náhrady škody, za downtime, nedodržanie zmlúv s hosterom a samozrejme trestnú činnosť krivého obviňovania a ohovárania. Preto to nerobia sami, ale nahovárajú druhých na to.

Príklad: Ak by sa nejaký rozhorčený aktivista (v tomto prípade skôr cyber-terrorista) rozhodol kontaktovať môjho hostera s tým, že sa nachádza na mojej stránke content, ktorý je protiprávny, možno by hoster v Nemecku spanikáril a dal by server rýchlo offline, lebo tam majú teraz tiež Netzwerkdurchsetzungsgesetz ( odkaz ) , alebo ako ja hovorím drž-piču-lebo-si-dole zákon. Ja by som utekal na súd a dal by som žalobu na nedodržanie zmluvy v Nemecku a na Slovensku by som dal trestné oznámenie na ochranu osobnosti na polícii. Nemeckému hosterovi by som odporučil dať žalobu na náhradu škody na debila, ktorý situáciu spôsobil. O všetkom by rozhodli súdy.

A ano, samozrejme, že ja mám právo sa vyjadrovať k veciam verejného záujmu, hlavne o politike, keďže o počasí sa môžeme baviť aj v Saudskej Arábii. V prípadoch, kde sa jedná o možný ďaľší pokus o podvod na voličovi (ako tu zažívame už od 1989) to dokonca považujem za moju občiansku povinnosť verejnosť, a tým perspektívnych voličov, pred týmto varovať. A samozrejme, ústava garantuje verejné vyjadrovanie názoru, nezávisle od správnosti v konečnom dôsledku.

S druhou časťou by sa dalo súhlasiť, ale potom načo to STBenčíkovanie? Potom prečo nepovedať, že teda v rámci liberálnej demokracii by mala spoločnosť aj nepohodlné názory vydržať, lebo hádam tá spoločnosť nie je tak zraniteľná, že len preto, že nejaký blázon niečo napíše, sa pôjdu všetci posrať. A ak ano, tak potom máme iný problém.

Takisto je zaujímavé ako opisujú pozitívnu propagandu, ako sa človek môže angažovať v ich e-aktivizme. To mi pripomína ten známy príklad malého decka, ktoré si myslí, že keď uvidí opachu, tak pomôže keď zavre oči. Pointa je v tom, že musí aj to decko si uvedomiť, že len preto, že zavre oči, a probém nevidí, to ešte neznamená, že problém zmizol. ( karikatúra ) Keďže problém ostáva, aj po tom, ako oči zas otvorí.

V tejto ideologickej pasci ( karikatúra ) sa objavujú aj oni. Ešte horšie, keď je prepojené s Progresívnym Slovenskom, ktoré sa oháňa liberálnou demokraciou. Hotová sloboda slova, len žiadna kritika, lebo uvidíme.

Čo tým chcem povedať je, že len to, že oni budú blogovať pozitívne veci, alebo snažiť sa o vymazanie negatívnych z Internetu, nič nezmení na tom, že ekonomické podmienky, ktoré sa Progresívne Slovensko bude snažiť ešte prehĺbiť neoliberálnou ekonomickou politikou konkurencieschopnosti, ktorá vedie marginalizované skupiny k násiliu a kriminalite zmiznú, keď sa o nich nebude písať. ( Vízia P.S. Strana 23 Udržanie konkurencieschopnosti, ako aj Strana 91 zvýšenie flexibility v oblasti pracovného práva)

Ba práve naopak. Moja teória je, že každý, kto zastupuje neoliberálne ekonomické teórie tým prehlbuje priepasť medzi bohatými a chudobnými, pričom na chudobnej strane vieme, že sa nachádzajú práve spomínané marginalizované skupiny, je skutočný rasista. V tom nepomôže ani všeobecné vyhlásenie Progresívneho Slovenska o tom, že sa musia rešpektovať nejaké sociálne práva (Vízia P.S. Strana 9 Paragraf 1 a iné), lebo to je napísané v ústave a všeobecnej deklarácii o ľudských právach. Čiže ak by toto nevyhlásili, vystavovali by sa možnosti zakázania strany ako protiústavnej.